God markedsføringsskik

God markedsføringsskik

Markedsføringsloven er grundloven for al markedsføring og virksomhederne skal som minimum overholde de standarder, der fremgår af markedsføringsloven, i deres markedsadfærd.

Virksomhederne skal udvise god markedsføringsskik, hvilket betyder, at de skal opføre sig ordentligt i deres markedsadfærd, og at de selv må tage ansvar i den forbindelse. Forpligtelsen til at opføre sig ordentligt gælder i øvrigt både overfor forbrugerne og overfor andre erhvervsdrivende.

God markedsføringsskik indebærer blandt andet, at man i markedsføringen ikke må være påtrængende, overrumplende, udnyttede, generende, krænkende mv. Man må heller ikke lave markedsføring, der er køns- eller racediskriminerende, ligesom man skal udvise respekt for almen sikkerhed og have social ansvarsfølelse i sin markedsføring.

Endvidere må man ikke anvende urimelige aftalevilkår. Et klassisk eksempel på urimelige aftalevilkår er abonnementer med meget lange bindingsperioder. I sager, hvor forbrugerne påstår urimelige aftalevilkår, ser forbrugerombudsmanden eller domstolene på, om der er en helhedsbalance i den indgåede aftale, og om forbrugeren kompenseres for eventuelle forpligtelser på den ene eller anden måde.

Negativ aftalebinding, hvor en erhvervsdrivende uden forudgående anmodning sender varer til forbrugere med anmodning om, at de sendes tilbage, hvis modtageren ikke ønsker at beholde dem, er heller ikke tilladt, og forbrugeren har ikke pligt til at returnere fejlagtigt fremsendte varer.

Hvis en virksomhed overtræder klausulen om god markedsføringsskik, kan sanktionen være forbud og eventuelt erstatning eller andre civilretlige følger.

Stikord: markedsføring, markedsføringsloven, god markedsføringsskik, vildledning, urimelige aftalevilkår, negativ aftalebingen markedsføring, uanmodet henvendelse

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater