Køb af fast ejendom

Køb af fast ejendom, hvad enten det er i form af en villa, en ejerlejlighed, et landbrug, en andelsbolig eller andet, er aftaleretlige dispositioner mellem køber og sælger.

Parternes aftale kaldes ofte en “Købsaftale”. Den beskriver den faste ejendom og de vilkår, der er aftalt mellem parterne.

Det anbefales, at der indsættes et finansierings- og et advokatforbehold i aftalen. Forbeholdene medfører, at køber i et nærmere fastsat tidsrum får mulighed for at få afklaret om finansiering kan opnås og om købers advokat i øvrigt kan godkende handlen. Hvis købers advokat ikke kan godkende handlen, kan køber træde tilbage fra handlen uden omkostninger.

For handler, der er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom gælder, at køber har mulighed for inden for 6 hverdage efter købsaftalens underskrift, at fortryde købet mod at betale 1 % af købesummen.

For samme handler gælder, at sælger har mulighed for at få lavet en tilstandsrapport, hvorefter en bygningssagkyndig gennemgår ejendommen med sigte på at udfylde et særligt skema, som kan fremlægges for køber. Hvis sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport, kan køber tegne en ejerskifteforsikring. Sælger skal tilbyde at betale mindst 50 % af præmien på forsikringen. Tilbuddet om ejerskifteforsikring er afgørende for, om køber kan gøre mangler gældende direkte overfor sælger.

Ved køb af særlige ejendomsformer, såsom ejerlejligheder og andelsboliger, skal man være opmærksom på de særlige regler, der gælder for disse, herunder ejerlejlighedsloven, andelsboligforeningsloven m.v. Det samme gør sig gældende ved køb af landbrugsejendomme, der er momsregistrerede.

Når købsaftalen er underskrevet, tinglyses et skøde, der sikrer køberens rettigheder over ejendommen i forhold til tredjemand.

Stikord: villa, ejerlejlighed, andelsbolig, landbrug, skøde, betinget skøde, endeligt skøde, finansieringsforbehold, advokatforbehold, fortrydelsesret, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring

70 22 88 50 Kontakt Advokater