Entreprisetyper

Der findes mange forskellige entreprisetyper. Vurdering af fordele og ulemper er afhængig af fra hvis side af kontrakten, disse skal ses. For bygherren vil en totalentreprise kunne være at foretrække, idet alt herved overlades til en virksomhed, entreprenøren, der herefter selv må sørge for at få de relevante underentreprenører hyret.

Fra bygherrens synsvinkel vil fagentreprisen omvendt oftest være den mest krævende i relation til tilrettelæggelse og styring af byggeriet. I fagentreprisen hyrer bygherren selv hver enkelt håndværker, eksempelvis murer, tømrer, vvs, elektriker m.v., og bygherren skal således være i stand til at forudse hvornår de enkelte håndværkere kan arbejde i forhold til hinanden, dog med udgangspunkt i håndværkernes tidsplaner.

En storentreprise er betegnelse for, at beslægtede faggrupper samles i en enkelt kontrakt med bygherren, således at antallet af entreprisekontrakter minimeres – ofte til fordel for bygherren. Typisk sammenlægges eksempelvis beton- og murerarbejder i en såkaldt råhusentreprise, men også tømrer- og snedkerarbejder ses sammenlagt i storentrepriser.

Hovedentreprise er, på samme vis som totalentreprisen, er udtryk for, at bygherren alene skal indgå en kontrakt med en entreprenør, der herefter hæfter for alt fra byggeriets færdiggørelse til tiden som for tilstedeværelse af mangler. Til forskel fra totalentreprisen bliver hovedentrepriseaftalen dog oftest indgået efter byggeriet er blevet projekteret m.v. hvorfor hovedentreprisen stiller større krav til bygherren.

Stikord: hovedentreprise, underentreprise, fagentreprise, storentreprise, totalentreprise