Dødsbobehandling

Når du mister en af dine nærmeste, melder der sig en masse spørgsmål, som du midt i sor-gen skal forholde dig til.

Når et menneske dør, får skifteretten, hvor afdøde boede, automatisk besked kort efter døds-faldet. Skifteretten sørger for at indkalde afdødes arvinger til et møde.

Det kan ofte være en rigtig god idé, hvis du kontakter din advokat inden mødet i skifteretten. Advokaten kan rådgive dig om det videre forløb og I kan sammen drøfte hvordan boet bør behandles. Advokaten kan også møde på dine vegne i skifteretten.

På skifteretsmødet skal det klarlægges hvem, der skal arve afdøde og det skal drøftes, hvor-dan boet efter afdøde skal behandles. Der findes forskellige former for behandling af et døds-bo.

Stikord: Uskiftet bo, Privat skifte, Bobestyrerbo, Eksekutorbo

70 22 88 50 Kontakt Advokater