Affald

Emner

Affald

Affald

Et af de mest centrale spørgsmål indenfor affaldsreguleringen er naturligvis, hvornår noget er affald. Fra det øjeblik en genstand falder indenfor affaldsdefinitionen træder en lang række regler i kraft, der regulerer håndteringen af denne genstand.

Affaldsreglerne har på mange områder en tæt sammenhæng med anden lovgivning, herunder eksempelvis miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, og det kan ofte være svært at trække grænserne mellem, hvornår et forhold er omfattet af den ene eller den anden lovgivning.

Herudover giver afgifts- og gebyrreglerne ofte anledning til klagesager.

Stikord: affaldsbortskaffelse, genbrug, farligt affald, elektronisk affald (WEEE)

Specialister

70 22 88 50 Kontakt Advokater