Regeringen og Konservative har indgået forlig om generationsskiftereglerne, som stadig vil blive strammet, men ikke så hårdt, som regeringens oprindelige udspil.
Den meget medieomtalte sag om reglerne for generationsskifte ser nu ud til at komme til en afslutning. Grænsen for de såkaldte pengetankaktiver sænkes ”kun” til 50 procent, og ikke til de først varslede 25 procent. Det betyder, at fra nytår må maksimalt 50 procent af en virksomheds indtjening kunne henføres til likvider, værdipapirer eller udlejningsejendomme, hvis virksomheden skal kunne generationsskiftes med succession – altså uden at sælger skal betale skat af salget.
For at give sælger mulighed for at kunne forberede sig på de nye vilkår, indføres en overgangsregel, som betyder, at ejerne frit kan vælge mellem at blive vurderet over 3 år eller kun over det seneste år. Overgangsreglen fungerer til udgangen af 2014.