Rekvirents krav for mangfoldiggørelse af salgsopstillinger nedsat på tvangsauktion

Rekvirents krav for mangfoldiggørelse af salgsopstillinger nedsat på tvangsauktion, men rekvirenten var berettiget til at kræve befordringsgodtgørelse medtaget i størstebeløbet uden for budsummen.

En advokat, som havde forestået salg af en ejendom på tvangsauktion, havde beregnet […]