En bank havde anmodet om foretagelse af udlæg hos en skyldner på grundlag af et gældsbrev, der var opsagt på grund af misligholdelse. Det fremgik af de almindelige lånebestemmelser, at lånet kunne opsiges og hele gælden forlanges betalt straks, hvis skyldneren ikke betalte til tiden, og stadig ikke havde betalt, 8 dage efter at banken havde sendt skyldneren en rykkerskrivelse.

Det fremgik af den historiske oversigt fra bankens edb system vedrørende breve til skyldneren, at der på en bestemt dato var sendt et ”varsel om opsigelse”. Banken oplyste, at varslingsbrevet var et brev med en standardtekst, som ikke kunne ændres, og at brevet automatisk påførtes senest mulige dato for betaling. Der kunne ikke udskrives eller fremlægges kopi af det pågældende brev, da der var tale om masseudskrivninger, som ikke blev gemt i kopi på det enkelte kundeforhold. Standardteksten i brevet ”varsel om opsigelse” var fremlagt under sagen.

Vestre Landsret fandt det godtgjort, at der var sendt en rykker, som opfyldte de almindelige betingelser, der gjaldt for opsigelse af gældsbrevet.

(V.L.K. af 13. maj 2005 i kæresag B-0794-05 – UfR 2005.2585)