Forum Advokater

Virksomhedens aftaler

Virksomheder indgår såvel interne som eksterne aftaler. Eksempler på interne aftaler er ansættelsesaftaler, direktørkontrakter eller aftaler med koncernforbundne selskaber. Eksterne aftaler er eksempelvis distributionsaftaler, leverandøraftaler eller en erhvervslejeaftale.

Som udgangspunkt er en mundtlig aftale efter dansk ret lige så bindende som en skriftlig aftale, men det er i sagens natur lettere at føre bevis for aftalens indhold, hvis den er skrevet ned. Derfor skrives langt den overvejende del af virksomhedens aftaler ned.

Desuden er det inden for visse områder et egentligt lovkrav, at der skal foreligge et skriftligt grundlag - det gælder for eksempel aftaler mellem et selskab og en hovedaktionær og aftaler med virksomhedens ansatte.

Ofte kalder parterne en nedskrevet aftale for en kontrakt. Juridisk er der ikke forskel på, hvilken betegnelse parterne benytter.

Specialister