Forum Advokater

Offentlig forvaltning

Den offentlige forvaltning dækker alle forvaltningsmyndigheder, hvad enten de hører under den statslige eller den kommunale forvaltning, og hvad enten der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder eller særlige forvaltningsenheder.

Hver dag træffes afgørelser af den offentlige forvaltning. I forbindelse hermed skal forvaltningen iagttage nogle særlige spilleregler, der har til formål at sikre borgere og virksomheder adgang til at gøre sig bekendt med beslutningsgrundlaget samt at disse har mulighed for at blive hørt i forbindelse med forvaltningens beslutningsproces.

Offentlighedsloven og forvaltningsloven indeholder begge regler, der er med til at sikre, at disse spilleregler overholdes.

Specialister