Forum Advokater

Leje og leasing

Lejeretten, herunder leasing, er et område, som de fleste stifter bekendtskab med på et eller andet tids-punkt. Enten som lejer eller udlejer i enten en aftale om leje af en erhvervsejendom, en aftale om leje af en bolig eller leasing af løsøre, for eksempel bil.

Såvel erhvervslejeretten som boliglejeretten er kendetegnet ved at være underlagt en omfattende regu-lering. Denne regulering er i vidt omfang gjort ufravigelig for at beskytte lejerens interesser. Dette med-fører, at der på lejeområdet i vidt omfang faktisk ikke er aftalefrihed.

I modsætning til leje af bolig eller erhvervsejendom er leasing meget begrænset reguleret. Dette bety-der, at forholdet mellem leasingtageren og leasinggiveren i høj grad kun er reguleret af det, der står i den aftale, som parterne har indgået.

Her kan du læse lidt om konkrete problemstillinger.

Specialister