Forum Advokater

Legal Project Management (LPM)

Juridisk rådgivning på tværs af landegrænser kræver ofte en særlig styring. For det første er der ofte advokater fra flere lande og for flere parter involveret i en sådan rådgivningsproces, og klienten kan derfor have stor glæde af, at advokaten tager rollen som projektleder for så vidt angår den juridiske håndtering af sagen. For det andet har klienten sjældent behov for alle mellemregninger, men et forståeligt sammendrag, hvor trådene og konklusionerne er samlede på klientens sprog. For det tredje kan der være behov for særlig dokumenthåndtering og behandling såsom notarforretninger og apostilering. For det fjerde værdsætter mange klienter, at den rådgivning klienten modtager sker på klientens modersmål.

Forum Advokater har gennem vores stærke internationale profil opnået stor erfaring med disse ydelser, som vi samlet kalder Legal Project Management.

Såvel vores private klienter som vores erhvervsklienter har stor glæde af vores Legal Project Management service. Det være sig såvel i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom i udlandet som i forbindelse med store virksomhedsoverdragelser på tværs af landegrænserne.

Specialister