Forum Advokater

Konkurrence og udbud

Både konkurrenceretten og udbudsretten har afsæt i EU rettens og de helt grundlæggende principper om fri konkurrence, fri bevægelighed for varer- og tjenesteydelser, ligebe-handling og gennemsigtighed.

For begge retsområder har EU retten og EF-domstolens praksis derfor stor betydning, også i sager der alene vedrører danske forhold.

I emnemenuen kan du læser mere om de to retsområder.

Specialister