Forum Advokater

IT

IT-retten dækker over en række emner, herunder retsbeskyttelse af software, IT-kontrater og Internetjura.

IT-retten vedrører et område, hvor teknikken og mulighederne er under konstant og hastig udvikling. Der er derfor tale om et retsområde, som ofte beskyldes for at have svært ved at ”følge med virkeligheden”. Retsområdet kræver derfor også, at rådgiveren ikke blot har juri-disk kundskab men også en forståelse for den teknologiske udvikling.

Sager vedrørende domænenavne er behandlet selvstændigt under immaterialrettigheder.