Forum Advokater

Immaterielle rettigheder

Immaterialretten er en samlet betegnelse for de regler, der har til formål at beskytte retten til forskellige former for intellektuelle frembringelser. Traditionelt opdeles imma-terialretten i fem hovedområder: Ophavsret, varemærkeret, designret, patentret, og brugsmodelret.

Under ”Emner” kan du læse mere om de enkelte områder indenfor immaterialretten.

Specialister