Forum Advokater

Forbrugerbeskyttelse og markedsføring

Forbrugerret og markedsføringsret er områder, der i vidt omfang følges ad. I hovedtræk handler reglerne om at beskytte forbrugere. Det er – så at sige – de grundregler, der skal efterleves, når der handles med og rettes henvendelse til forbrugere.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte områder under forbrugerretten og markedsføringsretten.

Specialister