Forum Advokater

Virksomhedsnavne

Virksomhedsnavne er reguleret af såvel selskabslovene som af markedsføringsloven og erhvervsvirksomhedsloven, og reglerne er stort set ensrettede.

Efter erhvervsvirksomhedsloven skal virksomheders navne adskille sig tydeligt fra hinanden og må ikke være egnet til at vildlede. Vildledningsforbuddet genfindes i markedsføringsloven og selskabslovene. Selskaber skal anvende selskabsbetegnelsen (f.eks. A/S eller ApS) i forlængelse af navnet og selskabsbetegnelsen er forbeholdt de selskaber, der reelt driver virksomhed i den pågældende form.  

Efter markedsføringsloven må erhvervsdrivende ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.  

Reglen om selskabsbetegnelsen genfindes i selskabslovene, hvorefter aktie- og anpartsselskaber er eneberettigede til i deres navn at benytte ordet aktie- eller anpartsselskab eller forkortelser heraf.
 

Stikord: 
vildledning, virksomhedsnavn
forveksling

Specialister