Forum Advokater

Succession

Ved normale virksomhedsoverdragelser vil sælger ofte blive beskattet af den købesum, som han modtager fra køber. For at lette generationsskifter er det muligt for køber at succedere i sælgers skattemæssige stilling. Det betyder, at skattepligten først indtræder, når køber på et tidspunkt afhænder eller lukker virksomheden.

Formålet med succession er, at sælger undgår beskatning her og nu, og at køber opnår bedre mulighed for en langstrakt betaling, da sælger af samme grund ikke har samme behov for kontanter.

Stikord: 
Succession

Specialister