Forum Advokater

Regulering og forsikring

Alle advokater i Forum Advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Alle advokater er ansvarsforsikret og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V er ansvarsforsikrer og garantistiller.

Forum Advokater er registreret under CVR nr. 21049700.