Forum Advokater

Opsigelse og brugsrettens overgang

Begge parter kan opsige lejeforholdet med de varsler, der fremgår af såvel erhvervs- som lejeloven. Ud-lejers opsigelsesadgang er dog i væsentlig grad indskrænket. En boliglejer har ret til at fremleje indtil halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse. Eksempelvis må en lejer af en 4-værelseslejlighed fremleje to af værelserne. Antallet af personer, der bor i lejemålet, må dog ikke overstige antallet af beboelsesrum. Hvis lejer fremlejer i et sådant omfang, at der samlet bor mere end to personer for hvert beboelsesrum, er udlejer forpligtet til at forbyde fremlejeforholdet. I tilfælde af lejers tidsbegrænsede fravær, er lejer dog som udgangspunkt berettiget til at fremleje hele lejemålet, men begrænsning i antallet af beboere gælder også for sådanne fremlejemål. Det er vigtigt, at der også i forbindelse med fremleje af en lejlighed udarbejdes en lejekontrakt, således at der klarhed om parternes rettigheder og forpligtelser – herunder særligt spørgsmålet om adgang til opsigelse af lejeaftalen. Endelig er lejer i visse tilfælde berettiget til at bytte sit beboelseslejemål med en lejer af et andet beboel-seslejemål. Udlejers adgang til at modsætte sig byttet er hjemlet i loven.

Stikord: 
opsigelse
fremleje
bytte
brugsrettens overgang

Specialister