Forum Advokater

Operationel og finansiel leasing

Der findes som udgangspunkt to typer af leasing – finansiel leasing og operationel leasing. Det angives meget sjældent i aftalen hvilken type leasing, der er tale om, og det må derfor ud fra aftalevilkårene afgøres, hvilken type leasing, der er tale om.

Ved finansiel leasing opnår leasingtageren en finansiering af det leasede. Det fungerer ofte således, at leasinggiveren køber produktet hos en leverandør og leaser det til leasingtageren. Leasingaftalen løber normalt i en længere periode med uopsigelighed, hvorefter det leasede kan sælges for restværdien.

Ved operationel leasing opnår leasingtageren brugsret til det leasede. Leasinggiveren erhverver det lea-sede og leaser det til leasingtageren. Leasingydelsen er således udtryk for det leasedes brugsværdi, og leasingtager får aldrig ejendomsret til det leasede. Aftalens natur kræver ikke som ved finansiel leasing en lang løbetid med uopsigelighed, men det ser man dog ofte.

Stikord: 
leasing, finansiel
leasing, operationel

Specialister