Forum Advokater

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, bortset fra enkelte undtagelser, herunder eksempelvis strafferetsplejen.

Et af lovens hovedformål er at sikre at enhver kan kræve at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling, også kaldet aktindsigt.

Loven fastsætter nærmere regler for, hvilke akter, der kan kræves indsigt i, og hvilke der er undtaget.

Myndigheden har endvidere notatpligt, hvor myndigheden, i en sag hvor den skal træffe afgørelse, modtager mundtlige oplysninger. Når der begæres aktindsigt vil aktindsigten derfor også omfatte sådanne notater.
 

Stikord: 
aktindsigt
notatpligt

Specialister