Forum Advokater

Miljø

Vi medvirker til mindst mulig forandring af klimaet. Dette kan opnås ved at reducere vores udledning ved brug af miljøoptimeret teknologi men også ved at reducere vores forbrug.   Nedenstående er blot eksempler på konkrete tiltag, som er implementeret på baggrund af vores CSR-miljøpolitik:

  1. Vi har i forbindelse med vores indkøb af printere valgt at prioritere miljøvenlighed højt. Alle vores print og fotokopier sker eksempelvis med voks og ikke toner, hvilket sikrer reduktion i forbruget af emballage.
  2. Vores nye servere anvender VMW teknologi hvilket giver en energibesparelse på ca. 40 %.
  3. Vi har vedtaget en stand by-politik, hvor vi forpligter os til løbende at mindske vores stand by-strømforbrug.

Forum Advokater vil stræbe efter en miljøneutral sagsbehandling. Således vil vi i fremtiden forsøge at vurdere miljøomkostningerne for hver enkelt sag.