Forum Advokater

Legalisering / Apostillering

LEGALISERING

En legalisering er en bekræftelse af en underskrift på et officielt dokument, som derved giver dokumentet retskraft i udlandet.

Sagt på en anden måde er legalisering en statslig handling, hvorved en offentlig instans certificerer ægtheden af en underskrift, stempel og titel på den person, som har udstedt et dokument og/eller bekræftet en kopi af et dokument.

Når et dokument skal bruges i udlandet, kræver de udenlandske myndigheder ofte, at dokumentet legaliseres. Uden legaliseringen vil dokumentet ikke have nogen retskraft i det pågældende land.

Der findes en del dokumenter, som for at få retskraft skal legaliseres af Udenrigsministeriet, inden de kan sendes til udlandet, f.eks.:

  • fuldmagter,
  • attester (dåbsattest, vielsesattest, straffeattest, sammenskrevet resume udstedt af Erhvervs - og Selskabsstyrelsen),
  • eksportdokumenter (sundhedsattester, oprindelsescertifikater)

Derudover kræver de udenlandske myndigheder ofte, at attesterne bliver oversat af en autoriseret translatør til det sprog, der tales i det pågældende land. Udenrigsministeriet skal derfor også legalisere translatørens underskrift.

Det skal bemærkes, at alle kirkelige attester, folkeregisterudskrifter, straffeattester og lægeattester højst må være 3 måneder gamle for at kunne blive legaliseret. Borgerlige vielsesattester må højst være et år gamle. Man kan dog kontakte den pågældende myndighed og anmode dem om at udstede et nyt dokument (f.eks. en ny dåbsattest).

 

APOSTILERING

Indtil December 2006 skulle ovennævnte dokumenter legaliseres af det danske Udenrigsministerium og hos det pågældende lands ambassade, hvori dokumentet skulle bruges.

Danmark har med virkning fra den 1. januar 2007 tiltrådt Apostillekonventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961). Det er derfor nok fra ovennævnte dato, at dokumenterne legaliseres (apostilleres) af Udenrigsministeriet. Det skal endvidere bemærkes, at processen også er blevet nemmere. Inden den 1. januar 2007 skulle en dåbsattest, f.eks., også legaliseres af Kirkeministeriet. I dag rækker det med Udenrigsministeriets apostille.

Nogle dokumenter skal stadigvæk legaliseres hos ambassaderne, efter at de er blevet legaliseret af Udenrigsministeriet:

  • Hvis et dokument skal bruges i et land, som ikke har tiltrådt Apostillekonventionen, skal dokumentet også legaliseres af det pågældende lands ambassade i Danmark. Ambassaden legaliserer Udenrigsministeriets underskrift. På Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) kan man finde en liste over de lande, som har tiltrådt konventionen.
  • Eksportdokumenter (sundhedsattester, oprindelsescertifikater) kan ikke ”apostillestemples”. I stedet skal disse dokumenter stemples med Udenrigsministeriets sædvanlige stempel, hvorpå Udenrigsministeriets underskrift skal legaliseres hos det pågældende lands ambassade.

Legalisering/apostillering af dokumenter sker hos Udenrigsministeriets Legaliseringskontor beliggende i Asiatisk Plads 2 B i København. Dokumenterne kan afleveres personligt eller ved post (en frankeret svarkurvet skal vedlægges), og der skal betales et legaliseringsgebyr.

 

Stikord: 
apostillering
udenrigsministeriet
påtegning af dokumenter
dokumenter, påtegning

Specialister