Forum Advokater

Hvilke konflikter?

Både konflikter, som kan indbringes for domstolene, og konflikter, der normalt ikke når så langt, er egnede til mediation, for eksempel:

Forretningskonflikter som kontraktbrud og misligholdelse

Konflikter i kompagniskaber om drift eller opløsning (for eksempel lægepraksis, revisor- eller advokatfællesskab)

Konflikter på arbejdspladser mellem grupper/afdelinger eller enkeltpersoner

Konflikter i forbindelse med arvesager, nabostridigheder og lignende

Konflikter i forbindelse med opløsning af ægteskab

For enkelte konflikttyper gælder det, at det endelige resultat ikke kan nås ved selve forhandlingen. Man kan for eksempel ikke blive skilt ved mediation. Men man kan nå til enighed om, hvorvidt man vil skilles og om vilkårene. Herefter kan man blive skilt ved bevilling.

Stikord: 
Konfliktløser
mediator
konflikt, mediation