Forum Advokater

Forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed. Det samme gælder som hovedregel ugifte, hvis børn er født efter 1. juli 2002. Det er klogt at gøre sig klart helt fra barnets fødsel, om man ønsker fælles forældremyndighed. Forældremyndigheden betyder meget – og dog mindre, end man umiddelbart tror. Forældremyndighedens indehavere bestemmer de store ting i barnets liv. Bopæl, kirke og skole kunne i meget få ord som overskrifter illustrere, hvad det handler om. Det er vigtige forhold, men de mere dagligdags beslutninger ligger egentlig ikke i det at have forældremyndighed.

Stikord: 
forældremyndighed
skilsmisse, børn og
separation, børn og
samvær
faderskab
forældresamarbejde
bedst for barnet
barnets tarv
statsforvaltning
statsforvaltningen
familiestyrelsen
standardsamvær
delesamvær
delebørn
samværsweekend
tvungen fælles forældremyndighed
alkoholiserede forældre og samvær
vold mod børn
sommerferie
påskeferie
juleferie
vinterferie
efterårsferie
børnebidrag
normalbidrag
børnetilskud