Forum Advokater

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) er under hastig udvikling. Der er almindelig enighed om, at denne udvikling går i retning af, at området også kommer til at omfatte små og mellemstore virksomheder.

Rådet for Samfundsansvar udtalte i 2010, at:

"Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar."

Vi oplever derfor, at stadig flere virksomheder arbejder med at forankre CSR som en vigtig del af ledelsens arbejdsområder. Ofte sker dette gennem vedtagelsen af en CSR politik.

I denne proces stilles ofte krav til leverandørerne gennem leverandøraftaler og såkaldte Code Of Conducts.

Vi støtter gerne virksomhederne i processen med at implementere en CSR-politik

Stikord: 
Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR

Specialister