Forum Advokater

Compliance

Både inden for markedsføringsretten og forbrugerretten er der fra det offentlige stillet en række krav til den erhvervsdrivende, herunder for eksempel en meget omfattende informationspligt i forbindelse med salg over internettet.

Såfremt den erhvervsdrivende ikke overholder disse krav, kan han i de fleste pålægges en bøde. Praksis har vist et relativt højt bødeniveau og for eksempel ligger bøden for mangelfuld eller forkert information omkring forbrugeres fortrydelsesret i størrelsesordenen 30.000 kr., når der er tale om en lille onlinebutik. I sager vedrørende udsendelse af SPAM, hvilket vil sige fremsendelse af uanmodede, elektroniske henvendelser, skal der som udgangspunkt betales 100 kr. i bøde pr. henvendelse dog minimum 10.000 kr.

Det er således vigtigt, at man, lever op til det offentliges forskrifter, når man handler med forbrugere, og vi kan være behjælpelig med at sikre, at alle forskrifter overholdes.

Stikord: 
compliance
efterlevelse