Forum Advokater

Brugsmodelret

Brugsmodelretten betegnes ofte ”det lille patent”.

Frembringelsen skal kunne udnyttes industrielt og skal indebære en løsning på et teknisk problem. Forskellen på et patent og en brugsmodel er bl.a., at der ikke stilles krav om værkshøjde ved brugsmodeller, ligesom fremgangsmåder ikke kan brugsmodelregistreres. Til gengæld stilles der også ved brugsmodeller krav om, at produktet er nyt og tydeligt adskiller sig fra det allerede kendte.

En brugsmodel registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er endvidere muligt at indgive en international brugsmodelansøgning, ligesom en europæisk patentansøgning kan konverteres til en dansk brugsmodelansøgning.

Brugsmodelretten medfører en eneret til at udnytte produktet.

Brugsmodelbeskyttelsen gælder i 3 år fra ansøgningsdagen og kan forlænges til maksimalt 10 år.
 

Stikord: 
brugsmodel
regstrering, brugsmodel
nyhedskrav, brugsmodel
brugsmodelansøgning

Specialister