Forum Advokater

Betaling af købesum

Det skal i forbindelse med overdragelsen besluttes, om sælger skal have hele købesummen udbetalt på en gang, og hvordan dette i givet fald skal ske.

Ofte vil køber ikke have mulighed for at betale hele købesummen på en gang, og som nævnt ovenfor er det en mulighed, at køber kan afdrage på købesummen via udbytte. I en sådan situation skal det overvejes, om sælger reelt har råd til at vente på en del af købesummen.

Sælger bør samtidig i den situation sikre sig købesummens betaling ved pantsætning af kapitalandelene eller ved opnåelse af anden sikkerhed hos køber personligt eller hos eventuelle andre selskaber.

Endvidere er det en mulighed, at selskabet forud for virksomhedsoverdragelsen kan slankes gennem udbytteudlodning. Sælger vil i så fald udlodde maksimalt udbytte inden overdragelsen, hvorefter købesummen fastsættes i overensstemmelse hermed. Herved undgås, at der betales ”penge for penge”. Hvis sælger er et holdingselskab bliver udbyttet skattefrit.

En earn out-ordning er en anden mulighed. Her sker betalingen over tid, og betalingen vil typisk være omsætningsafhængig. Dette har den skattemæssige fordel, at en eventuel beskatning af sælgers avance ved salget udskydes.

En sikkerhed for køber for, at sælger har afgivet korrekte garantier, eller at der dog kan repareres på det økonomisk, er etablering af en escrow-account, hvor en del af købesummen henstår til udbetaling på forskellige senere tidspunkter betinget af at sælgers løfter overholdes eller lignende. Man kan indgå en escrow-aftale med et pengeinstitut, der regulerer, hvornår frigivelse af de enkelte portioner kan finde sted og hvorledes.

Stikord: 
købesum, betaling af

Specialister