Forum Advokater

Aftalen som redskab

I mange tilfælde vil den perfekte kontrakt være et dokument, der ligger i skuffen og kun tages frem, hvis der opstår uenighed eller usikkerhed mellem Parterne om, hvad der er aftalt, og når aftalen gennemlæses løser den parternes uenighed.

Men i andre tilfælde vælger parterne at bruge aftalen som et styringsredskab, - også kaldet kontraktstyring. En god og effektiv kontraktstyring kræver mange års erfaring, og ses ofte brugt i store udviklings-, entreprise- eller anskaffelsesprojekter, hvor der skal holdes styr på en stor og kompliceret proces med mange aktører.

Specialister